Shadow

Köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretettel köszöntjük a MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSÉNEK HONLAPJÁN!

A konferencia címe: Találkozás a változásban – Változások a találkozásban

Örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy 2023 júniusában e nagy hagyományokkal rendelkező konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézete és a Magyar Pszichológiai Társaság közös szervezésében rendezhetjük meg.

A kétévente megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, amely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését.

A Nagygyűlésre készülve úgy éreztük, nem kerülhetjük meg a kérdéseket, amelyeket a körülöttünk történő változások eredményeznek életünkben. A változások felgyorsult tempója, kiterjedtsége és a kiszámíthatóság hiánya jelentősen érinti a kapcsolatainkat, a mindennapjainkat. A váratlan események és a bizonytalanság új problémákat generál, és új kérdéseket vet fel a pszichológia számára is. A Nagygyűlésen e gondolatokból kiindulva a következő kérdésekre keressük a választ:

  • Hogyan, miként, miben látja a szakma a változást a pszichológia különböző területein? Hogyan zajlik a változás?
  • Honnan indul és hol zajlik a változás? Bennünk, körülöttünk vagy a határokon? A múltban, a jelenben vagy a jövőben?
  • Milyen jelentésrétegei és megélései vannak a változásnak? Megérthető-e a változás? Hogyan és milyen dimenziókban értelmezhető a változás?
  • Hogyan készülhetünk fel a változásra? Ki felkészült a változásra? Melyek a változás feltételei? Segíthetjük-e és ha igen, hogyan segíthetjük a felkészülést a változásra?
  • Hogyan reagálhatunk a változásra?
  • A változás fogadása, kezelése, vezetése egyéni, csoport-, szervezeti és társadalmi szinteken hogyan valósul meg? Milyen lehet a kultúra és a változás viszonya? Hogyan lehet a változás a kultúra alapja?
  • Mi lehet a hatása a változásnak? Elválaszt, összeköt, régi és új kapcsolódási, találkozási formákat alakít a szakmán belül és kívül? Hogyan érinti a változás a pszichológusokat, a pszichológust és a klienst, a pszichológust és más szakembereket, a pszichológust és közösségeket?
  • Milyen szerepe, funkciója lehet a találkozásnak? Mi és hogyan lehet megtartó erő a változásban? A változás indítója, akadálya, gyorsítója, lassítója-e a találkozásoknak?
  • A változások közepette a hagyományok milyen lehetőségeket nyújtanak?

A konferencia kerek évfordulója, a XXX. Nagygyűlés lehetőséget, teret és időt ad a találkozásra és e témák megbeszélésére.

Nagy izgalommal készülünk az előttünk álló eseményre. Célunk olyan feledhetetlen és magas színvonalú szakmai-tudományos és kulturális élményt nyújtani a konferencia valamennyi résztvevőjének, amivel jó hírét viszik mind a Pécsi Tudományegyetemnek, mind a Magyar Pszichológiai Társaságnak itthon és a határainkon túl egyaránt.

A weboldalon biztosítunk minden, a konferenciával kapcsolatos információt az érdeklődők számára, és bíztatunk mindenkit, hogy ott tájékozódjon (https://mpt.hu). Ha kérdésükre a honlapon nem találnak választ, a mpt@mpt.hu emailcímen kérhetnek segítséget!

Sikeres felkészülést, eredményes kutatómunkát és konferenciarészvételt kívánunk!

Találkozzunk 2023. június 8-10. között Pécsett!

Péley Bernadette
MPT elnöke

Láng András
Szervezőbizottság elnöke