Shadow

Adatkezelési tájékoztató >>

Adatkezelési tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép, és videófelvételekről, a felvételek megjelenéséről

Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint „Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője a Magyar Pszichológiai Társaság, mint Adatkezelő, fénykép és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –törlését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.