Köszöntő

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tisztelt Kollégák,
a koronavírus járvány kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel a Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlését 2020. őszére (várhatóan október 1-3.) halasztjuk. A szervezőmunka folyik tovább, mind az MPT Tudományos Programbizottsága, mind a Szervezőbizottság (az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara) részéről. Amint a helyzet lehetővé teszi, a jelentkezési felületet újra megnyitjuk, hogy pontosítani és véglegesíteni lehessen a jelentkezéseket. A konferencia helyszíne 2020. őszén is az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara lesz (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.). 

Minden, a Nagygyűléssel kapcsolatos eseményről időben értesítjük a tisztelt kollégákat.

 

Czakó Andrea                                                                   Dúll Andrea 

Szervezőbizottság elnöke                                                  Tudományos Programbizottság elnöke 

Ugrás a regisztrációs felületre >>

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

2020. május 28 – 30. között Budapesten kerül megrendezésre

         Pszichológia és innováció címmel

Az évenként megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, mely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését.

A Nagygyűlés főszervezője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A konferencia színhelye: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

A Szervezőbizottság elnöke: Czakó Andrea

A Tudományos Programbizottság elnöke: Dúll Andrea

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztrációhoz – 2019. december 18. után – először a “Regisztráció” menüpontra kell kattintania, majd meg kell adnia a kért adatokat. Ezután megadott email címére kap egy üzenetet és egy internetes címet, melyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

A prezentációs javaslatok és kivonatok beküldésének határideje 2020. február 3. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az absztraktok terjedelme minden esetben 1500-3000 karakter)

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplés lehetőségei:

  • tematikus előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása;
  • szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal; (egy szimpóziumban az előadások maximális száma 4)
  • vitaszimpózium: vita központú innovatív szimpózium. Abban tér el a hagyományos szimpóziumtól, hogy az előadók csak 5-5 percben mutathatják be prezentációjukat, a részletesebb anyagot a nagygyűlés honlapján előzetesen fel kell tölteniük. A felkészült vitavezető ezek alapján moderál hatékony, élénk vitát a résztvevők aktív bevonásával; (egy szimpóziumban az előadások maximális száma 4)
  • egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon. A posztereket a szerzők egy erre elkülönített idősávban 3 perces poszter-előadás keretében bemutathatják. A poszter-műfajban prezentáló szerzők között versenyt írunk ki, melyben mind a posztert, mind a poszter-előadást számításba vesszük.
  • tematikus poszterműhely bemutató: kutatócsoportok, műhelyek közös témakörben végzett kutatásainak együttes bemutatása posztertáblákon;
  • műhelybemutató: szakmai képzések, technikák, iskolák, szakmai szervezetek bemutatkozása ötletes, egyéni módon kis termes műhelyekként vagy kerekasztal beszélgetés formájában.

A hagyományos szimpóziumok és a tematikus ülések előadásainak időtartama a szimpózium, illetve a tematikus ülés elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15 perc, amit rövid megbeszélés és vita követ. A szimpózium, illetve tematikus poszterműhely vitavezetője (diszkutánsa) segíti elő, hogy aktív tudományos eszmecsere alakuljon ki az ülésen, illetve műhelybemutatón. A vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie.

Content | Menu | Access panel